از کشت گلخانه‌ای چه می‌دانید؟

گلخانه به فضای محدودی اطلاق می­ شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. مسائلی که ...